Kärsämäen ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Asuminen

Koivupuisto tarjoaa vanhuksille sekä pitkäaikaisia asumispalveluja että lyhytaikaishoitoa.

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.

Kuntouttavan työotteen menetelmin tuemme asukkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia. Ammattitaidolla sekä välittämisellä tuomme turvallisuutta ja lämpöä jokaiseen päivään – innostamme elämään.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Koivupuisto

044 445 6646
Koivupuiston sairaanhoitaja
044 445 6927
Pihlaja
044 445 6645
Tuomikuja
044 445 6644
Pihlajakuja
050 362 5910
Talonmies Pekka Alatalo (Koivupuisto ja uimahalli)

Koivupuiston hoivajohtaja

044 4456911
Minja Ahola

Ikääntyneiden vastuuhenkilö

044 494 1983
Sosiaaliohjaaja Airi Puttonen

Asumispalveluiden palvelusihteeri

044 4456 826
Palvelusihteeri