Kärsämäen ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Asuminen

Kun itsenäinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon palvelujen avulla, hakeudutaan yleensä asumispalveluihin.

Ikääntyneiden asumispalvelua on yksityisissä palvelutaloissa. Tavoitteena on, että asuminen on turvallista ja mahdollisimman omatoimista. Jokaiselle asukkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään kaikki apu, jota asiakas tarvitsee.

Palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.

 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Ikääntyneiden vastuuhenkilö

Asumispalveluiden palvelusihteeri

044 445 6992
Palvelusihteeri