Kärsämäen kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelujen tarkoituksena on tukea lapsen, äidin ja koko perheen hyvinvointia. Neuvola pyrkii edistämään turvallisen kasvuympäristön syntymistä lapselle ja auttaa kasvatuksellisissa asioissa. Neuvolan terveydenhoitaja tukee perhettä sekä kotikäynneillä, tapaamisissa että puhelimitse. Kaikkien 0-7 vuotiaiden terveystarkastukset tehdään neuvolassa. Lapsi pääsee tarvittaessa  myös erityisosaajien tutkimuksiin tai hoitoon.

Raskaana olevien tulee hakeutua vastaanotolle ennen 3. raskauskuukauden alkua. Kelan äitiysavustuksen (pakkaus tai raha) saamiseksi neuvolasta saa äitiysavustuksen hakemiseen vaadittavan raskaustodistuksen. Neuvola toimittaa myös todistuksen jälkitarkastuksen suorittamisesta 6-12 viikkoa synnytyksestä.

Tärkeät puhelinnumerot

Äitiys- ja lastenneuvola

044 445 6919
Terveydenhoitaja Ulla Lehtola
044 445 6826
Terveydenhoitaja Maija Pikkarainen