Kärsämäen sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston työvoimaneuvoja.

Lisätietoja

TE- toimisto

Tärkeät puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö

040 577 7096
Sosiaaliohjaaja Päivi Vähäaho
044 445 6824
Sosiaaliohjaaja Airi Puttonen, puh.tunti klo 12–13
040 577 7096
Työllistämisvastaava/sosiaaliohjaaja Päivi Vähäaho